Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en "Den Atelier van Amandine" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op Den Atelier van Amandine webshop . Den Atelier van Amandine webshop heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de webshop "Den Atelier van Amandine webshop" te wijzigen. "Den Atelier van Amandine webshop" is een onderdeel van "Den Atelier van Amandine" en eigendom van Régine Le Clef. Ondernemingsnummer BTW BE0670680566 - De Valk 28, 2640 Mortsel.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen klant en "Den Atelier van Amandine webshop"

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze en onderstaande voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door de "Den Atelier van Amandine webshop" en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening "Régine Le Clef". Voor zover toegestaan door de wet, is de klant, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien de "Den Atelier van Amandine webshop" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de klant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. De "Den Atelier van Amandine Webshop" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

De inhoud van de webshop kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. "Den Atelier van Amandine Webshop" geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop. De "Den Atelier van Amandine Webshop" kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door "Den Atelier van Amandine" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. "Den Atelier van Amandine Webshop" maakt gebruik van afbeeldingen die via Samsung Galaxy genomen worden en die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webshop aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. Wij bieden onze producten aan op onze webshop tot uitputting van voorraad. De "Den Atelier van Amandine Webshop" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk.

4. Betaling en betaalwijze

De klant is ertoe gehouden het bedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via Bpost. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon, inclusief BTW. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met 'il-ka.vermeiren@gmail.com'. De leveringstermijn bedraagt maximaal 5 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. Bestellingen worden verzonden met een 24u label van Bpost. Bpost verzendt een email bij het ontvangen van je bestelling op de Den Atelier van Amandine Webshop.

In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. De leveringstermijn kan verlengd worden als een artikel niet op voorraad is bij de groothandel of als er wachttijden zijn voor artikelen die gemaakt moeten worden in den Atelier van Amandine. U wordt hiervan via mail op de hoogte gebracht.

Bij een tekort bij levering wegens uit stok of menselijke fout ontvangst u de waarde van het artikel (incl. btw) binnen de 10 dagen terug op u rekening.

6. Annuleren van de transactie

Als de bestelde producten zich reeds in de afwerkingsfase bevinden of het maatwerk is van start, kan het order niet geannuleerd worden.

7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

De consument beschikt over het recht om gedurende 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, af te zien van zijn aankoop, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete bij interieur & homedecoratie. Deze voorwaarden gelden NIET op maatwerk/handwerk (boeketten, flower hoops, flower clouds, diy home pakketen & gevulde vazen) promoties of seizoensartikelen.

Indien de producten onderhevig aan het herroepingsrecht niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, dient u ons eerst een mail te sturen met uw ordernummer en de artikelen die u wenst terug te bezorgen. Wij zullen uw bestelling terugbetalen na ontvangst van de retourzending, uitgezonderd de verzendkosten, binnen een termijn van 30 dagen.

Retouren met schade worden niet terug betaald. De klant dient deze te retouren met even veel zorg dan deze is ontvangen door de Den Atelier van Amandine Webshop.

Elektronische toestellen worden getest voor verzending. Wij zijn niet verantwoordelijk voor defecten na levering/bij levering.


8. Copyright

Alle productfoto's, ontwerpen en beelden op onze website blijven eigendom van "Den Atelier van Amandine" en "Den Atelier van Amandine webshop". Geen van deze ontwerpen, beelden of productfoto's mogen worden gebruikt zonder toestemming van "Den Atelier van Amandine webshop" of "Den Atelier van Amandine'. Ook mogen zij niet vermenigvuldigd worden door middel van druk, kopie, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van "Den Atelier van Amandine"

9. Betwistingen

Voor betwistingen in verband met betaling van facturen, contracten en copyright is enkel de rechtbank van Antwerpen (België) bevoegd.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen "Den Atelier van Amandine" en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met 'regine.leclef@denateliervanamandine.be'.

11. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van de "Den Atelier van Amandine webshop" stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door "Den Atelier van Amandine" van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van "Den Atelier van Amandine" en "Den Atelier van Amandine webshop". U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij "Den Atelier van Amandine webshop" en "Den Atelier van Amandine" via email: 'regine.leclef@denateliervanamandine.be'. Persoonlijke gegevens zullen door "Den Atelier van Amandine" en "Den Atelier van Amandine" uitsluitend gebruikt worden voor het afwerken van de bestelling. Gegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan het afronden van de bestelling.